Disclaimer

Deze website is een dienst van Quodata. Wij streven ernaar om deze webpagina's regelmatig bij te werken. Desondanks zijn fouten of omissies niet uit te sluiten. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die het raadplegen van deze webpagina's of de daarop vermelde links met zich brengt.
De onderwerpen op deze website worden toegelicht naar Nederlands recht.

Beperkte aansprakelijkheid

De op de website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Quodata.

Privacy

De logfiles van de website houden rudimentaire informatie bij zoals alle opgeroepen bestanden met datum, tijd, browser en ip-adres.
Er worden tijdelijke cookies gebruikt die - per sessie of bezoek - gebruikt worden tussen de webserver en uw browser om uw gegevens tijdens uw websitebezoek te onthouden. U kunt het gebruik van deze cookies uitzetten in uw browser.
Sommige adverteerders slaan informatie op waarmee zij u later - op andere websites - van doelgerichte advertenties voorzien.

Auteursrecht

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Quodata. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Quodata, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht).
Het is niet toegestaan webpagina's of individuele elementen (zoals afbeeldingen, video's of interactieve applicaties) van de website op te nemen in een frameset of via een inline link in een andere webpagina te verwerken, indien daarbij verwarring kan ontstaan over de afkomst van het materiaal.

Contact

Uw vragen of opmerkingen zijn welkom. Neem hiervoor contact op met:

Quodata Internet & Marketing
Krijgertje 2
5683 LD Best
Tel. 0499 - 378870
www.quodata.nl

KvK nr: 72576790